. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Äriabi 2018                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 26.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 34.80 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 372 õigusakti)
 1. AUTORLUS (17 tk)
 2. EKSPORT / IMPORT (1 tk)
 3. KAUBANDUS (2 tk)
 4. KEELESEADUS (3 tk)
 5. KESKKOND (2 tk)
 6. LIIKLUS (2 tk)
 7. NOTAR (5 tk)
 8. PAKKUMISED (1 tk)
 9. RAAMATUPIDAMINE (15 tk)
 10.    RP - AKTSIIS (2 tk)
 11.    RP - KOV (4 tk)
 12.    RP - KÄIBEMAKS (18 tk)
 13.    RP - MAAMAKS (1 tk)
 14.    RP - RAVIKINDLUSTUS (2 tk)
 15.    RP - SOTSIAALMAKS (2 tk)
 16.    RP - TULUMAKS (6 tk)
 17.    RP - TööSTUSKINDLUSTUS (6 tk)
 18. Raamatupidamine - RTJ (17 tk)
 19. Raamatupidamine - IAS (31 tk)
 20. Raamatupidamine - IFRS (5 tk)
 21. SOTSIAAL (3 tk)
 22. TARBIJAKAITSE (1 tk)
 23. TERVISHOID (1 tk)
 24. TOETUSED (75 tk)
 25. TOIDUKAUP (1 tk)
 26. TOLL (0 tk)
 27. TSIVIILSEADUSTIKUD (22 tk)
 28. ÄRI JA MITTETULUNDUS (23 tk)
 29. Töö (19 tk)
 30.   Töö - PALK (7 tk)
 31.   Töö - OHUTUS (5 tk)
 32. TööTURG (8 tk)
 33. Valik seaduseid (63 tk)
 • AUTORLUS (muudetud 17 tk)
 • Üles
  Autoriõiguse seadus01.07.17
  Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus01.12.14
  Eesti Patendilehe põhimäärus01.12.14
  Geograafilise tähise kaitse seadus01.09.15
  Kasuliku mudeli seadus01.01.15
  Kaubamärgimäärus16.01.15
  Kaubamärgiseadus01.01.12
  Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll18.11.98
  Orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu allikad30.01.15
  Patendiseadus01.01.15
  Patenditaotluse avaldamise kord01.12.14
  Patenditaotluses käsitletud kaitsealase leiutise salastatuse vastastikuse kaitse kokkuleppe heakskiitmine17.09.09
  Säilituseksemplari seadus01.07.17
  Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus14.12.02
  Tööstusdisaini kaitse seadus01.01.15
  Tööstusdisainilahenduse määrus01.12.14
  Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus01.01.12
 • EKSPORT / IMPORT (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Ekspordi riikliku tagamise seadus01.01.11
 • KAUBANDUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Hasartmänguseadus27.11.17
  Kaubandustegevuse seadus01.01.15
 • KEELESEADUS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded01.07.14
  Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded01.07.14
  Keeleseadus02.03.16
 • KESKKOND (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Keskkonnatasude seadus01.01.18
  Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu23.06.17
 • LIIKLUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Liikluskindlustuse seadus01.09.17
  Liiklusseadus30.12.17
 • NOTAR (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Notari distsiplinaarvastutuse seadus24.03.11
  Notari tasu seadus01.07.17
  Notariaadimäärustik08.06.17
  Notariaadiseadus15.01.18
  Tõestamisseadus01.07.16
 • PAKKUMISED (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Riigihangete seadus01.09.17
 • RAAMATUPIDAMINE (muudetud 15 tk)
 • Üles
  Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend01.01.18
  Eelarveklassifikaator01.01.17
  Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord01.01.13
  Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm01.01.18
  Kassalise teenindamise eeskiri10.11.17
  Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused, kord ning vormid18.02.13
  Maksukorralduse seadus01.01.18
  Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord01.06.12
  Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine16.04.17
  Raamatupidamise seadus 01.01.18
  Raamatupidamise seaduse muutmise seadus01.01.17
  Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord20.12.17
  Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord01.06.12
  TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine13.11.17
  Tulumaksuseadusest, Sotsiaalmaksuseadusest, Kogumispensionide seadusest ja Töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine01.01.18
  Raamatupidamine
  AKTSIIS (muudetud 2 tk)
  Üles
  * 1 * Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus 01.02.18
  Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord01.01.18
 • Raamatupidamine
  KOHALIKOMAVALITSUS - 18 (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Kohalike maksude seadus01.07.13
  Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus01.07.16
  Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika25.01.13
  Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioon01.07.13
 • Raamatupidamine
  KÄIBEMAKS (muudetud 18 tk)
 • Üles
  Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm08.05.16
  Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord 01.07.09
  Kolmandale isikule «Maksukorralduse seaduses» sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord16.08.13
  Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend01.01.11
  Käibedeklaratsiooni vorm 09.01.17
  Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord09.01.17
  Käibemaksuseadus01.01.18
  Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine01.01.10
  Käibemaksuseadusega seotud rahandusministri määruste muutmine01.01.18
  Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord01.12.14
  Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord29.03.09
  Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud või tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord 01.12.14
  Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord01.01.18
  Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord01.12.12
  Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused01.10.17
  Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused01.10.17
  Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord01.07.13
  Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord 01.07.16
 • Raamatupidamine
  MAAMAKS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord01.01.17
 • Raamatupidamine
  RAVIKINDLUSTUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Ravikindlustuse seadus01.01.18
  Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus01.01.17
 • Raamatupidamine
  SOTSIAALMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel01.01.18
  Sotsiaalmaksuseadus01.01.18
 • Raamatupidamine
  TULUMAKS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.18
  Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad10.04.17
  Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks01.01.17
  Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine01.01.18
  Tulumaksuseadus01.01.18
  Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus31.12.16
 • Raamatupidamine
  TÖÖSTUSKINDLUSTUS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.18
  Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad10.04.17
  Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks01.01.17
  Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine01.01.18
  Tulumaksuseadus01.01.18
  Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus31.12.16
 • Raamatupidamine - RTJ (muudetud 17 tk)
 • Üles
  Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine01.01.18
  RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted01.01.18
  RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes01.01.18
  RTJ 3 Finantsinstrumendid01.01.18
  RTJ 4 Varud01.01.18
  RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad01.01.18
  RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud 01.01.18
  RTJ 7 Bioloogilised varad01.01.18
  RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad01.01.18
  RTJ 9 Rendiarvestus01.01.18
  RTJ10 Tulu kajastamine01.01.18
  RTJ11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine01.01.18
  RTJ12 Sihtfinantseerimine01.01.18
  RTJ13 Likvideerimis- ja lõpparuanded01.01.18
  RTJ14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused01.01.18
  RTJ15 Lisades avalikustatav informatsioon01.01.18
  RTJ16 Teenuste kontsessioonikokkulepped01.01.18
 • Raamatupidamine - IAS (muudetud 31 tk)
 • Üles
  IAS 1 Finantsaruannete esitamine11.03.05
  IAS 2 Varud 11.03.05
  IAS 7 Rahavoogude aruanded01.01.05
  IAS 8 Arvestuspõhimõtted, raamatupidamislike hinnangute muutused ja vead 11.03.05
  IAS 10 Bilansipäevajärgsed sündmused11.03.05
  IAS 11 Ehituslepingud01.01.05
  IAS 12 Tulumaks01.01.05
  IAS 14 Segmendiaruandlus01.01.05
  IAS 16 Materiaalne põhivara11.03.05
  IAS 17 Rent 05.03.05
  IAS 18 Tulu01.01.05
  IAS 19 Hüvitised töövõtjatele01.01.05
  IAS 20 Sihtfinantseerimise arvestamine ja valitsusepoolse abi avalikustamine01.01.05
  IAS 21 Valuutakursside muutuste mõjud11.03.05
  IAS 23 Laenukasutuse kulutused01.01.05
  IAS 24 Seotud osapooli käsitleva informatsiooni avalikustamine11.03.05
  IAS 26 Pensionihüvitiste plaanide arvestus ja aruandlus01.01.05
  IAS 27 Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded11.03.05
  IAS 28 Investeeringud sidusettevõtetesse11.03.05
  IAS 29 Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades 01.01.05
  IAS 30 Pankade ja samalaadsete finantsasutuste finantsaruannetes avalikustatav informatsioon01.01.05
  IAS 31 Osalemine ühisettevõtmistes05.03.05
  IAS 32 Finantsinstrumendid: avalikustamine ja esitamine11.03.05
  IAS 33 Aktsiakasum 11.03.05
  IAS 34 Vahearuandlus01.01.05
  IAS 36 Varade väärtuse langus11.03.05
  IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad01.01.05
  IAS 38 Immateriaalne vara11.03.05
  IAS 39 Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine29.07.05
  IAS 40 Kinnisvarainvesteeringud11.03.05
  IAS 41 Põllumajandus01.01.05
 • Raamatupidamine - IFRS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  IFRS 2 Aktsiapõhine makse 11.03.05
  IFRS 3 Äriühendused 11.03.05
  IFRS 4 Kindlustuslepingud11.03.05
  IFRS 5 Müügiks hoitav põhivara ja lõpetatud tegevusvaldkonnad11.03.05
  IFRS 627.07.05
 • SOTSIAAL (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Kogumispensionide seadus01.01.18
  Riikliku pensionikindlustuse seadus01.01.18
  Väljateenitud aastate pensionide seadus01.01.18
 • TARBIJAKAITSE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  * Tarbijakaitseseadus07.01.18
 • TERVISHOID (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord01.09.14
 • TOETUSED (muudetud 75 tk)
 • Üles
  * Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord19.01.18
  Alameetme «Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine» investeeringute kavade koostamise kord22.06.13
  Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse tingimused ja kord04.03.11
  Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord04.07.14
  Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord07.09.12
  Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord11.08.14
  Ekspordi arendamise toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Eksporditoetuse andmise täpsem kord01.07.17
  Eksporditurunduse toetamise tingimused ja kord16.01.15
  Ettevõtja turismiturunduse toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord11.08.14
  Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus01.01.18
  Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede29.04.16
  Infoühiskonna edendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord19.10.13
  Innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimused ja kord16.01.15
  Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme tingimused16.01.15
  Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord01.04.14
  Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded...01.09.15
  Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord14.03.14
  Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord01.01.14
  Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord14.10.17
  Meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul», välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse, tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri 01.05.09
  Meetme Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine tingimused12.10.15
  Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused01.09.15
  Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused01.09.15
  Meetme „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine” rakendamiseks toetuse andmise tingimused31.10.14
  Meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri26.03.14
  Meetme «Kohalike avalike teenuste arendamine» tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord01.01.18
  Meetme «Kompetentsikeskuste arendamine» tingimused01.01.18
  Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri29.11.14
  Meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» tingimused ja investeeringute kava koostamise kord01.09.15
  Meetme «Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri15.08.11
  Meetme «Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine» tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord01.09.15
  Nõustajate koolitustoetus15.12.17
  Perioodi 2007–2013 meetme tingimusi kehtestavate majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine taotluste vastuvõtmise peatamise osas05.12.08
  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord15.03.13
  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus01.09.15
  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord26.10.15
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord28.04.17
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus01.09.17
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks29.08.14
  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord29.09.17
  Programmi alusel elluviidavate meetmete nimekiri27.02.14
  Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise tingimused ja kord29.03.14
  Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord10.11.17
  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid19.02.16
  Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord22.08.16
  Starditoetus21.11.16
  Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel27.01.17
  Struktuuritoetuse kasutamise aruannete esitamise kord 02.04.12
  Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord 16.01.15
  Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamise tingimused ja kord18.07.14
  Teadmussiirde ja teavituse toetus30.10.17
  Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja kord16.01.15
  Teaduse populariseerimise alategevuse Teeme+ toetuse andmise tingimused ja kord23.10.17
  Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused27.10.14
  Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks01.01.18
  Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise korral03.10.16
  Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”08.12.17
  Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks25.01.16
  Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord01.09.15
  Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–202024.08.15
  Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord09.06.17
  Turismiinfo jaotuskanalite toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Turuarendustoetus30.01.17
  Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamise tingimused ja kord10.08.15
  Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimused ja kord07.01.13
  Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord01.01.17
  Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord07.04.17
  Välismessitoetuse tingimused ja kord26.10.09
  Ühisturunduse toetamise tingimused ja kord26.10.09
  Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded, vahendite andmise, kasutamise ja auditeerimise tingimused ja kord ning toetuse kasutamise lõpetamise deklaratsiooni koostamise ja esitamise kord12.10.12
 • TOIDUKAUP (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Toiduseadus01.01.18
 • TOLL (muudetud 0 tk)
 • Üles
  * Tolliseadus01.06.18
  Tolliseadus01.07.17
  Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks01.07.17
  Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks01.07.17
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 22 tk)
 • Üles
  Asjaõigusseadus01.01.18
  Asjaõigusseaduse rakendamise seadus01.03.17
  Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus01.01.18
  Halduskohtumenetluse seadustik01.01.18
  Halduskoostöö seadus01.01.18
  Kinnisasja sundvõõrandamise seadus01.03.17
  Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus01.01.18
  Kohtule dokumentide esitamise kord01.01.18
  Kohtutäituri seadus 09.01.18
  Kohtutäiturimäärustik09.01.18
  Korteriomandi- ja korteriühistuseadus15.01.18
  Laeva asjaõigusseadus01.01.09
  Lepitusseadus01.01.10
  Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus10.08.15
  Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus26.10.16
  Rahvusvahelise eraõiguse seadus06.07.17
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus06.07.17
  Tsiviilseadustiku üldosa seadus15.01.18
  Täitemenetluse seadustik09.01.18
  Vabariigi Valitsuse seadus01.01.18
  Võlaõigusseadus13.01.18
  Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus17.03.16
 • ÄRI JA MITTETULUNDU (muudetud 23 tk)
 • Üles
  * Kindlustustegevuse seadus15.11.18
  Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaja esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord19.09.11
  Elamuseadus01.07.15
  Erakonnaseadus24.03.15
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 «Euroopa majandushuviühingu kohta» rakendamise seadus01.01.15
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» rakendamise seadus01.01.15
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» rakendamise seadus01.01.15
  Hoiu-laenuühistu seadus29.03.15
  Hooneühistuseadus23.03.14
  Investeerimisfondide seadus03.01.18
  Kirikute ja koguduste seadus01.01.18
  Krediidiandjate ja -vahendajate seadus15.01.18
  Krediidiasutuste seadus15.01.18
  Loovisikute ja loomeliitude seadus01.01.17
  Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus03.01.18
  Mittetulundusühingute seadus15.01.18
  Pankrotiseadus01.01.18
  Saneerimisseadus06.07.17
  Sihtasutuste seadus15.01.18
  Tulundusühistuseadus15.01.18
  Äriseadustik15.01.18
  Äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus12.11.11
  Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra kehtestamine14.03.16
 • TÖÖ (muudetud 19 tk)
 • Üles
  * 1 * Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasusuurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord01.02.18
  * 1 * Avaliku teenistuse seadus01.02.18
  Ametnike koolituse kord01.04.13
  Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasusuurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord23.02.14
  Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr01.01.16
  Avaliku teenistuse seadus01.01.18
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus14.07.17
  Kollektiivse töötüli lahendamise seadus01.01.18
  Meretöö seadus01.01.18
  Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord01.01.18
  Soolise võrdõiguslikkuse seadus01.01.16
  Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaþi arvutamise kord01.04.13
  Töölepingu seadus01.01.18
  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus01.04.13
  Töötajate usaldusisiku seadus08.05.17
  Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus10.10.17
  Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus01.04.17
  Töövaidluse lahendamise seadus01.01.18
  Võrdse kohtlemise seadus 06.05.17
 • TÖÖ - PALK (muudetud 7 tk)
 • Üles
  * Linnade koefitsiendid 01.02.18
  Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord21.07.15
  Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu01.01.17
  Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord01.09.14
  Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord01.01.16
  Töötasu alammäära kehtestamine01.01.18
  Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord01.01.17
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.06.02
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.07.07
  Töötajate tervisekontrolli kord01.06.15
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus08.05.17
  Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord01.06.02
 • TÖÖTURG (muudetud 8 tk)
 • Üles
  Hooajatööle esitatavad nõuded ja hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu20.01.17
  Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded21.01.17
  Lepingu vorm tööturutoetuse maksmiseks tööandjale 01.10.00
  Tööhõiveprogramm 2017–202001.05.17
  Töölesaamist toetavad teenused29.02.16
  Tööturuteenuste ja -toetuste seadus01.01.18
  Töövõimetoetuse seadus01.01.18
  Välismaalaste seadus01.01.18
 • Valik seaduseid (muudetud 63 tk)
 • Üles
  * 1 * Haldusmenetluse seadus01.02.18
  * Riigilõivuseadus01.03.18
  * Turismiseadus01.07.18
  Ametiühingute seadus08.05.17
  Arhiivieeskiri03.06.17
  Arhiiviseadus16.01.16
  Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded01.07.17
  Audiitortegevuse seadus27.11.17
  Auditi audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormide kehtestamine01.02.17
  Avaliku teabe seadus01.01.18
  E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus26.10.16
  Elektroonilise side seadus01.09.17
  Elektroonilise side seadus01.09.17
  Elutähtsa teenuse infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmed12.08.17
  Energiamajanduse korralduse seadus01.09.17
  Energiamajanduse korralduse seadus01.09.17
  Energiasäästu arvutamise eeskiri31.10.16
  Ettevõtteregistri töö ümberkorraldamine01.01.18
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta01.01.15
  Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord01.01.16
  Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus06.07.17
  Haldusmenetluse seadus26.10.16
  Haldusreformi seadus01.01.17
  Hasartmängumaksu seadus01.09.15
  Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord01.07.15
  Infoühiskonna teenuse seadus01.01.15
  Isikuandmete kaitse seadus16.01.16
  Isikuandmete töötlejate ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute registri pidamise põhimäärus10.09.10
  Isikut tõendavate dokumentide seadus01.07.17
  Karistusseadustik03.01.18
  Keskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaanile esitatavad nõuded, finantsplaani esitamise kord ning põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse arvestusmetoodika01.01.17
  Kommertspandiseadus01.07.17
  Konkurentsiseadus30.12.17
  Korruptsioonivastane seadus27.11.17
  Kriminaalmenetluse seadustik01.01.18
  Kunstiteoste tellimise seadus01.01.18
  Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.18
  Maksualase teabevahetuse seadus06.07.17
  Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine18.12.17
  Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus01.11.10
  Nõuded majutusettevõttele01.07.15
  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus01.01.18
  Rahvusvahelise sanktsiooni seadus27.11.17
  Reklaamiseadus19.01.17
  Riigilõivuseadus01.01.18
  Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad01.01.11
  Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine13.06.14
  Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine24.04.17
  Siseaudiitori tegevusaruande vormi ning selle koostamise ja esitamise korra kehtestamine12.07.11
  Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.16
  Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused03.06.17
  Toote nõuetele vastavuse seadus04.07.17
  Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded ja nendele nõuetele vastavuse hindamise kord12.07.14
  Turismiseadus01.01.15
  Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus01.07.18
  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus01.01.16
  Usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse vastavushindamise kord31.10.16
  Vandeaudiitori või tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise ning kutsealal tegutsemise tõendamise kord19.02.16
  Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus01.07.14
  Väärteomenetluse seadustik09.01.18
  Väärtpaberituru seadus15.01.18
  Ülevõtmispakkumisreeglid08.02.08
  Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, 01.01.18

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 494 Äriabi õigusakti.

  2018-01-20 19:14:15
   
  Copyright © 2008 - 2018 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2018