Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet

                  . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Projektist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD Registreerimine lõppenud LAPSELE / NOORELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . ESF programmist "Õppenõustamissüsteemi arendamine"

Programmi eesmärk on piirkondlike õppenõustamiskeskuste loomise ja nõustamiskvaliteedi arendamise kaudu parandada nõustamisteenuste kättesaadavust õpilaste koolist väljalangevuse ennetamiseks ja noorte edasise toimetuleku ning konkurentsivõime suurendamiseks igapäevaelus ja tööturul.
Programmi sihtrühm
 • Hariduslike erivajadustega õppurid (sh kuulmis- ja nägemispuudega õppurid);
 • Hariduslike erivajadustega laste vanemad;
 • Õppeasutuste pedagoogid ja spetsialistid;
 • Kohalike omavalitsuste hariduskorraldusega tegelevad ametnikud;
 • Nõustamisteenuse osutajad.

  Programmi tegevused:
 • õppenõustamissüsteemi arendamine;
 • õppenõustamissüsteemi pakkumine sihtgrupile (teostavad partnerid);
 • õppenõustamisteenuse osutamisega seotus spetsialistide koolitamine ning juhendmaterjalide koostamine;
 • programmi elluviimist toetavad tegevused.
 • Lisainfo programmist
  Programmi kajastamine meedias

  Tallinna õppenõustamiskeskus tegutses Tallinna Haridusameti projektina


  Copyright © 2009-2014 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   19/06/2014. Created by Hansakirjastus.