Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet

                  . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Projektist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD Registreerimine lõppenud LAPSELE / NOORELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . Statistika 2009 - juuni 2014


Tallinna Õppenõustamiskeskus nõustasid kokku:
11 - eripedagoogi
10 - psühholoogi
12 - logopeedi
3 - sotsiaalpedagoogi

Viidi läbi
Individuaalseid nõustamisi 5602 korda kestvusega 6536 tundi
Perenõustamisi 488 korda kestvusega 643 tundi
Kaugnõustamisi 1350 korda kestvusega 517 tundi
Grupinõustamisi 1368 korda kestvusega 2078 tundi
Vaatlusi 455 korda kestvusega 667 tundi
kokku 9263 korda kestvusega 10441 tundi


logopeed eripedagoog psühholoog sotsiaalpedagoog kokku
mees naine mees naine mees naine mees naine mees naine kokku
Nõustamise juhtumite arv kokku 1406 1667 1071 162 4306/3590*
- gruppideta nõustamisi 940 1122 1097 1407 679 904 58 138 2774 3571 3351*¹
Nõustamise juhtumite arv Grupid 196 158 167 70 591
Nõustamise kordade arv kokku 3365 2908 2366 610 9249/9263*²
Nõustatud laste arv 5129 3869 1690 959 1309 696 768 585 8896 6109 15005
- neist grupis 3748 3189 424 364 414 392 693 547 5279 4492 9771
Nõustatud lapsevanemate arv 723 2162 264 1941 309 1429 66 374 1362 5906 7268
Nõustatud haridusasutuste töötajate arv 13 2298 32 1620 29 1380 18 612 92 5910 6002
Nõustatud ametnike arv 7 487 13 186 3 428 6 71 29 1172 1201
*esimene arv väljandab liitjuhtumite arvu (näiteks 1 juhtum aga nõustas logopeed ja eripedagoog) teine arv juhtumite realset arvu.
*¹ Kordade kogu arv. Sisaldab nii meeste- naiste kui ka ühiseid kordi.
*² Teine arv erineb nende juhtumite puhul esimesest, kui eriala ei ole võimalik üheselt määrata või oli korraga mitu nõustatavat.


Tallinna õppenõustamiskeskus tegutses Tallinna Haridusameti projektina


Copyright © 2009-2014 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
Revised:   19/06/2014. Created by Hansakirjastus.