Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet

                  . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Projektist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD Registreerimine lõppenud LAPSELE / NOORELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . PAKUTAVAD TEENUSED

eripedagoogiline nõustamine
logopeediline nõustamine
psühholoogiline nõustamine
sotsiaalpedagoogiline nõustamine
eripedagoogiline nõustamine                    üles
 • uuringute läbiviimine laste õpitaseme ja õpivajaduse kindlakstegemiseks;
 • lastevanemate ja haridusasutuste töötajate nõustamine erivajadustega laste arendamisel ja nende toimetuleku toetamisel;
 • pedagoogide nõustamine lapsele jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate ning võtete kasutamise osas;
 • pedagoogide nõustamine IAK, IÕK koostamisel, hindamise korraldamisel ja vajalike õppevormide rakendamisel (nt koduõpe);
 • vajadusel lapse suunamine täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde;
 • osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonna alase teavitustöö läbiviimine.
  logopeediline nõustamine                            üles
 • kõneuuringute läbiviimine laste kõneprobleemide väljaselgitamiseks;
 • lapsevanemate ja pedagoogide nõustamine lapse kõne arendamise osas;
 • pedagoogide nõustamine IAK, IÕK koostamisel ja hindamise korraldamisel;
 • vajadusel lapse suunamine täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde;
 • lasteaedade ja koolide logopeede nõustamine kõnepuuetega laste õppe-kasvatustegevuse korraldamisel;
 • osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonna alase teavitustöö läbiviimine.
  psühholoogiline nõustamine                         üles
 • uuringute läbiviimine laste võimete ja/või psühholoogiliste probleemide kindlakstegemiseks;
 • lapsevanemate ja haridusasutuste töötajate nõustamine lapse suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas;
 • pedagoogide nõustamine isikliku professionaalse positsiooni parendamiseks;
 • haridusasutuste nõustamine isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuprobleemide ennetamisel ja lahendamisel;
 • pedagoogide nõustamine lapsele käitumise tugikava koostamisel;
 • vajadusel lapse suunamine täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde;
 • osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonna alase teavitustöö läbiviimine.
  sotsiaalpedagoogiline nõustamine                üles
 • uuringute läbiviimine laste sotsiaalsete probleemide väljaselgitamiseks;
 • lastevanemate ja haridusasutuste töötajate nõustamine laste sotsiaalsete probleemide valdkonnas;
 • haridusasutuste nõustamine asutuseväliste kontaktide leidmisel, koostöövõrgustike loomisel;
 • pedagoogide nõustamine lapsele käitumise tugikava koostamisel;
 • peresid liitvate, kohalikke algatusi toetavate ning lapsi loovalt rakendavate kommunikatsioonistrateegiate arendamine;
 • erineva valdkonna spetsialistide vahelise koostöö organiseerimine;
 • vajadusel lapse suunamine täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde;
 • osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonna alase teavitustöö läbiviimine.


 • Tallinna õppenõustamiskeskus tegutses Tallinna Haridusameti projektina


  Copyright © 2009-2014 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   19/06/2014. Created by Hansakirjastus.