Lisainfo programmist

Viljandimaa NƵustamis- ja Ƶpiabikeskus Vasem-pareme küsitlus

Küsitlus on veebipõhine ning tagab vastaja anonüümsuse.
1. ÜLDINFO
a) vastaja töökoht
b) vastaja amet Kui muu siis ->
c) õppenõustamiskeskuse poole pöörduti:
2009/2010 2010/2011 2011/2012
d) nõustamisele registreeriti
ÕNK kodulehe kaudu
e-posti teel
telefoni teel
muu ->

2. VAJASIME ÕPPENÕUSTAMISKESKUSE SPETSIALISTIDE ABI, SEST

3. MEIE ASUTUST NÕUSTAS
eripedagoog
logopeed
psühholoog
sotsiaalpedagoog

4. HINNANG (skaalal 1 - väga halb kuni 5 - väga hea)
a) nõustamisele registreerumisele ja kontakti võtmisele ÕNK poolt
1 2 3 4 5
Põhjendus:
b) nõustaja(te) erialasele pädevusele
1 2 3 4 5
Põhjendus:
c) nõustaja(te) suhtlemisoskusele
1 2 3 4 5
Põhjendus:
d) nõustaja(te) poolt asutusele antud tagasisidele
1 2 3 4 5
Põhjendus:
e) probleemi lahendamise tulemuslikkusele
1 2 3 4 5
Põhjendus:

5. ARVAMUS
a) keskuse olemasolu on vajalik ->
b) vajadusel pöördun uuesti õppenõustamiskeskuse poole ->
c) soovitan keskust ka teistele haridusasutustele ->
d) lisaks olemasolevatele teenustele võiks keskus pakkuda

6. ETTEPANEKUD

Pärast küsitluse täitmist vajutage nupule "saada". ->

   

Copyright © 2010 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
Revised:   01/01/2010. Created by Hansakirjastus.